Žádost o certifikaci systému managementu kvality

Informace o procesu certifikace
pro zájemce a žadatele o certifikaci systému managementu kvality

Dotazník "B" Vyplňuje klient požadující certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 13485:2012

Dotazník "C-svařování" Pro žadatele o certifikaci systému managementu jakosti ve svařování podle ČSN EN ISO 3834-2

Dotazník  "D-BOZP“  Pro žadatele o certifikaci systému jakosti BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008

Seznam certifikovaných dodavatelů je k dispozici u zástupce vedoucího COS.