Ing. Alois Randýsek  
vedoucí odboru certifikace
systémů managementu

e-mail: tel.: mobil:

randysek@szutest.cz
+420 541 120 107
+420 602 584 954

Certifikace systémů managementu

SZÚ pracuje samostatně nebo v rámci sdružení. SZÚ je jednou ze zakládajících společností, které v roce 1993 sdružily své finanční a personální zdroje a vytvořily společný certifikační orgán CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti).
CQS je plnoprávným členem v IQNet (Mezinárodní síť certifikačních orgánů pro systémy jakosti). Prostřednictvím SZÚ  tedy můžete získat certifikát, který je uznáván ve více než čtyřiceti zemích světa (Amerika, Austrálie, EU, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Švýcarsko atd.).
Auditoři SZÚ jsou držiteli osobních certifikátů, mají dlouholetou praxi v prověřování systémů managementu v podnicích s českou i zahraniční majetkovou účastí. Všichni naši auditoři jsou zároveň plnohodnotnými vedoucími auditory CQS.
SZÚ je akreditovaný certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007 akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., signatářem Multilaterální dohody EA (European Cooperation for Accreditation).


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 


ČSN EN ISO 9001:2009


Systém managementu kvality


ČSN EN ISO 3834-2:2006


Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování


ČSN OHSAS 18001:2008


navazující svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001


ČSN EN ISO 14001:2005


Systémy environmentálního managementu


ČSN EN ISO 13485:2012


Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti