a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Stanislav Skládaný
zkušební technik
garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel.: mobil:

skladany@szutest.cz
+420 483 348 242
+420 606 635 117

Do rozsahu služeb zkušebny elektrických zařízení patří zkoušky elektrické bezpečnosti podle nařízení vlády č. 17 (2006/95/ES), zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC podle nařízení vlády č. 616 (2004/108/ES). V rámci pravomocí notifikované osoby ES 1015 posuzujeme i zdravotnické prostředky a elektrické přístroje podle nařízení vlády č. 336 (93/42/EHS). Společně pak s mechanickou zkušebnou posuzujeme bezpečnost strojů podle nařízení vlády č. 176 (2006/42/ES) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Mezi zajímavé služby patří předcertifikační zkoušky elektromagnetické kompatibility - EMC

Jsme vybaveni pro zkoušky krytí elektrických přístrojů – IP kódů - až do výše IP68.

Výstupní dokumenty zkušebny elektrických zařízení Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. jsou díky akreditaci, notifikaci a autorizaci uznávány nejen v Evropě.

LVD - elektrická bezpečnost

EMC - Elektromagnetická kompatibilita

EMC - Předcertifikační zkoušky

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Ekodesign elektrických zařízení

SIL - výpočty úrovně integrity bezpečnosti
PL - Bezpečnost strojních zařízení

Zkoušky krytí – IP kódy

Stupně ochrany proti vnějším mechanickým nárazům 
(IK kód)

svítidla