a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení

V rámci oborů své notifikace a akreditace zkušebna ověřuje, měří a posuzuje všechny rozhodující technické parametry tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování.
Výstupem zkušebny může být protokol o zkoušce, protokol o zkoušce typu, osvědčení, certifikát, zpráva o dohledu systému řízení výroby.

Zkušebna je také Centrem technické pomoci pro oblast tepelných zařízení na plynná, kapalná a pevná paliva, provádí poradenskou činnost, zkoušky podle českých i zahraničních norem a předpisů, ověřování systému řízení výroby.

Provádí zkoušení a posuzování shody v následujících oborech:

VÝROBKY, VÝROBKOVÉ SKUPINY - POSOUZENÍ SHODY

Autorizované měření emisí - stacionární zdroje

Samostatné zkoušky vlastností výrobků

Programy značky kvality


Obsah stránky pro Vás připravujeme:
ekologicky šetrný výrobek (např. kotle)
značka kvality EHPA QL pro tepelná čerpadla, ...

Dozorování systémů jakosti výroby