Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

1. Základní kurz pro odborné pracovníky autorizovaných a notifikovaných osob (AAAO-000)