Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

2. Kurz AAAO pro odborné pracovníky AO/NO s delší praxí (AAAO-001)