Systémy managementu


Název školení

Interní auditor QMS (ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 19011) - základní kurz (SM-001)

Určeno

Pracovníkům, kteří se zabývají nebo budou zabývat interními audity

Výstup

Osvědčení o absolvování školení

Termín

20. 04. 2015 - 21. 04. 2015

Obsah

  • Procesní přístup
  • QMS – ČSN EN ISO 9001:2009
  • Neshody
  • Interní audit (ČSN EN ISO 19011)
  • Průběh auditu (ČSN EN ISO 19011)
  • Simulovaný audit
    Posluchači si probíranou látku v průběhu školení procvičí a na závěr zpracují jednoduchou práci. Znalosti budou ověřeny testem.

Časový rozsah
Cena
Kontakt

2 dny
3 200 Kč + 21%DPH ( studijní materiály v ceně)
Ing. František Kopečný