Dne 10. ledna 2018 vydala Evropská Komise Sdělení zúčastněným stranám, v němž jsou, kromě jiného, podrobně uvedeny důsledky vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro postupy posuzování shody a pro oznámené subjekty po odchodu Spojeného království z Evropské unie 

Bližší informace naleznete ZDE: