V Informačních listech Zámkař (Asociace zámkových a klíčových služeb v České republiky, z. s.) vyšel článek od zaměstnance SZÚ Jana Kobra na téma Požadavky a postupy zkoušení bezpečnostních dveří. Celý článek si můžete přečíst na straně 4 ZDE.

Více informací o nabízených službách v oblasti bezpečnostních dveří naleznete na :
//www.szutest.cz/mechanicke-zabranne-systemy-a-uschovne-objekty/

 

Případně můžete kontaktovat garanta oboru:

 

Pavel Vasko
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail:
tel:
mobil:

vasko@szutest.cz
+420 483 348 246
+420 727 889 034