NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh  nabývá účinnosti od 19.07.2016. 

 Aktualizovanou verzi objednávky najdete ZDE