Tomáš Hruška, ředitel SZÚ, a Gaetano Trizio (CEO) ze společnosti ICIM S.p.A., uzavřeli v těchto dnech Dohodu o spolupráci, jejímž hlavním záměrem je realizace zakázek v oblasti ventilů a posílení spolupráce nejen v oblasti mechanických zařízení mezi českou notifikovanou osobou (SZU) a tímto certifikačním orgánem z Itálie (ICIM)