Nová Směrnice EP a Rady 2014/33/EU, která nahrazuje Směrnici EP a Rady 95/16/EC, je do právního řádu ČR zavedena formou nového Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., a nahrazuje stávající NV č. 27/2003 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

 

 

NV č. 122/2016 Sb. (ekvivalent směrnice EP a Rady 2014/33/EU) je platné od 20. dubna 2016 a SZÚ se stal oznámeným subjektem ke dni 29. dubna 2016.