Stali jsme se jedním z prvních subjektů ve střední Evropě, který smí jako třetí strana vykonávat úkoly posuzování shody podle nového NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP). Informace o naší kompetenci byla zveřejněna na portále NANDO

Pokud Vás zajímá proces přechodu na novou legislativu pro osobní ochranné prostředky, s důvěrou se obraťte na našeho pracovníka:

a

Luboš Feigl
vedoucí oborové skupiny 
spotřebního zboží

e-mail: tel: mobil:

feigl@szutest.cz
+420 483 348 227
+420 602 147 283