SZÚ má novou manažerku školení a vzdělávání, kterou se stala Ing. Radka Patloková.
Na starosti bude mít certifikaci osob, organizování a přípravu školení a seminářů.

    

                   

Ing. Radka Patloková
Manažer školení a vzdělávání

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685