3. 12. 2014 byl ukončen pracovní poměr dohodou s Ing. Luďkem Drlíkem, MBA, Ph. D., který působil na postu ředitele pro zkušebnictví.

Činnosti vázané na post ředitele pro zkušebnictví bude dočasně vykonávat ředitel SZÚ
Ing. Tomáš Hruška.

a

Ing. Tomáš Hruška
ředitel

e-mail:

hruska@szutest.cz