Dne 5. 5. 2016 se stal Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou, členem Rady pro výzkum , vývoj a inovace Libereckého kraje. Tato Rada má za úkol  zvýšení využitelnosti technologické a přístrojové vybavenosti VaV (vědeckých  a výzkumných) center, zvýšení odborných kompetencí pracovníků VaV organizací,  větší počet  kvalitních výstupů VaV center a jejich  využití aplikační sférou.  Cílem je zvýšení podnikavosti obyvatel kraje,  intenzity spolupráce firem s výzkumným sektorem a intenzity inovačních aktivit firem působících v regionu.