V rámci 55. strojírenského veletrhu proběhla 9. října 2013, jako součást odborného doprovodného programu,  přednáška našich pracovníků Ing. Josefa Pacovského, Ph.D. a Ing. Ondřeje Adámka. Tématem přednášky byla oblast strojní direktivy a změn požadavků na rozváděče el. energie dle nového souboru norem ČSN EN 61439.