Základní kurz posuzování shody
nejen pro odborné pracovníky autorizovaných a notifikovaných osob

27. 11. 2014
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, Brno 621 00
GPS: 49.238580, 16.575897

Program školení:

08:30 - 09:00
09:00 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 12:00

12:00 - 12:30
12:30 - 14:00

14:00 - 14:10
14:10 - 15:40
15:40 - 16:00
Prezence účastníků
Ochrana oprávněného zájmu a volný pohyb výrobků v EU a v ČR
Přestávka
Právní úprava posuzování shody, normalizace,
metrologie, akreditace a dozoru nad trhem v EU a v ČR

Oběd
Principy vývoje a výroby bezpečného výrobku
a posouzení jeho shody

Přestávka
Pracovní techniky při posuzování shody
Diskuse a závěr
Lektoři: Ing. Jaroslav Rajlich, Ing. Josef Šenk, CSc.
Cena 1 500 Kč bez DPH
(v ceně jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení a oběd)

Platbu proveďte nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením kurzu na :
účet č. 11207621/0100, variabilní symbol 0960.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Daňový doklad Vám bude vystaven k datu přijetí platby a předán 27. 11. 2014.
Jsme plátci DPH.

 

Pro přihlášení na školení můžete využít přiloženou přihlášku (editovatelná - ve formátu PDF),
nebo můžete využít on-line formulář.  

Kontakt pro případné dotazy

Ing. Romana Jandová

e-mail:
tel.:
mobil:
fax:

jandova@szutest.cz
+420 541 120 545
+420 724 580 562
+420 541 211 225