SZU pokračuje v již započaté spolupráci s korejským státním orgánem pro kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “KOSHA” a obnovuje uzavřené Memorandum of Understanding, které bylo v těchto dnech prodlouženo na další období.