Jsme schopni vydávat certifikáty dle nového NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. Stali jsme se tak třetí evropskou zkušebnou, která je schopná Vám tuto certifikaci nabídnout. Informace o naší kompetenci byla zveřejněna na portále NANDO

Pokud Vás zajímá proces přechodu Směrnice 2009/142/ES (GAD) na nové nařízení (EU) 2016/426 (GAR), s důvěrou se obraťte na naše pracovníky: 

Ing. Michal Manhalter 
ředitel zkušebních laboratoří

e-mail: tel.: mobil:

manhalter@szutest.cz
+420 541 120 433
+420 724 528 719

Ing. Ondřej Borkovec
Vedoucí oborové skupiny
plynové spotřebiče

e-mail: tel.: mobil:

borkovec@szutest.cz
+420 541 120 427
+420 727 910 906