Ve dnech 9. - 13. října nás můžete navštívit na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Zástupci SZÚ se na vás budou těšit v pavilonu P na stánku 090 (společný stánek s MPO a SST).

 

Otevírací doba veletrhu:

9.-12. října        09:00-18:00 hod.

13. října             09:00-16:00 hod.

Ve čtvrtek, 12. 10., v čase 9:30-13:30 se bude konat seminář našeho kolegy, Ing. Josefa Pacovského, na téma „Posuzování shody a požadavky na strojní zařízení“. Seminář se bude konat v pavilonu RHK Brno.

 

Program semináře:

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh

  • Aktuální legislativa ES a ČR – nový legislativní rámec ES
  • Dovozce a distributor - nová odpovědnost hospodářských subjektů
  • Nové směrnice ES související s oblastí strojních zařízení (PED, LVD, EMC)
  • Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky

NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)

  • Oblast platnosti
  • Oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
  • Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
  • Základní požadavky na strojní zařízení
  • Posuzování rizik
  • Technická dokumentace
  • Návod k používání
  • ES prohlášení o shodě a Prohlášení výrobce neúplného strojního zařízení
  • Postupy posuzování shody

Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky, Harmonizované normy

  • Závaznost
  • Rozdělení
  • Příklady často používaných harmonizovaných norem 

SZU na MSV 2017