Registrace SZU (laboratoře pro zkoušky lokálních topidel) započala 31.5.2017, jejímuž uskutečnění předcházela řada kroků včetně vstupního mezilaboratorního porovnání (RRT) s řadou zahraničních subjektů.

Program Flamme Verte umožňuje, po splnění technických kritérií – účinnosti a úrovně produkovaných emisí –, zařazení, zatřídění a označování výrobků příslušnou značkou garantující kvalitu a to ve třech úrovních.

Dosažená úroveň má následně vliv na výši možné dotace při pořizování výrobků registrovaných v programu.

Program Flamme Verte je zaštiťován francouzskou asociací pro obnovitelnou energii (Syndicat des Energies Renouvelables).