CSA Group uznal SZU svým zkušebním místem pro potřebu tzv. witness testing výrobců v rámci
certifikačního programu založeném na ISO/IEC 17025:2005