Brno 23. 2. 2017           Tisková zpráva k novele zákona o Registru smluv

 

Ve středu 22. 2. 2017 schválila Poslanecká sněmovna ve 3. čtení novelu zákona o Registru smluv (ZRS). V mediální kampani proti tomuto kroku, která obratem následovala, se často vyskytují zkratkovité informace, které všechny státní podniky řadí na stejnou úroveň.

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ), který je zřízen za účelem poskytování služeb v oblasti zkoušení, certifikace a inspekcí pro český průmysl, se k ZRS doposud oficiálně nevyjadřoval. Poté, co v rámci stávající mediální kampaně zazněla mimo jiné následující věta:

„... jak všichni vědí, státní podniky jsou působištěm organizovaného zločinu ...“  - (rozhovor v Českém rozhlase Plus, čtvrtek 23.2. cca 7:10)

 máme potřebu uvést některá fakta, která v rámci diskuze nad ZRS veřejně nezazněla:

  •  státní podnik SZÚ nehospodaří s veřejnými prostředky - nedostáváme ze státního rozpočtu ani korunu a pokud ano, musíme o ni standardně soutěžit jako všechny komerční firmy
  • státní podnik SZÚ působí na vysoce konkurenčním trhu bez jakékoliv výhody
  • státní podnik SZÚ posuzuje shodu výrobků uváděných na trh s požadavky norem. To mimo jiné zahrnuje informace o výrobních tajemstvích, technologických postupech atd., které jsou uvedeny ve smlouvách s našimi zákazníky, a to PŘED uvedením těchto výrobků na trh.  Byť jen náznak toho, že smlouvy budou zveřejňovány ve veřejné databázi, ať už v nich budou nějaká data začerňována nebo ne, povede k odlivu zákazníků, kteří si budou stejné odborné služby nuceni hledat v zahraničí, ve snaze ochránit své know-how. Ve svém důsledku by ZRS měl významný negativní dopad na průmysl v ČR, který tento stát v podstatě živí
  • ÚOHS vydal stanovisko k ZRS, že zákon, který jednu skupinu soutěžitelů (firem) zvýhodňuje oproti jiným, je v rozporu s principy hospodářské soutěže a tím v rozporu s legislativou ČR i EU

 

Vzhledem k výše uvedeným faktům SZÚ vítá záměr a znění novely ZRS schválené včera Poslaneckou sněmovnou.

Samotný ZRS vnímáme jako přínosný, pokud bude aplikován dle jeho původního záměru, tedy u subjektů, které hospodaří s veřejnými prostředky daňových poplatníků