Zaměstnanci SZÚ Ing. Josef Pacovský, Ph.D. z oddělení certifikace výrobků a Ing. Ondřej Adámek ze zkušebny elektrických zařízení vystoupili 29.1.2014 na Celostátním setkání elektrotechniků se svými přednáškami na následující témata:

Ing. Josef Pacovský, Ph.D.

  • Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády NV 17/2003 Sb. a NV 616/2006 Sb.
  • Nástin možných postupů uvádění výrobků na trh nebo do provozu se zaměřením na uvedenou legislativu.
  • Tvorba ES prohlášení o shodě – Možnosti vypracování společného ES prohlášení o shodě.
  • Specifika ES prohlášení o shodě podle NV 17/2003 Sb. a NV 616/2006 Sb.

Ing. Ondřej Adámek

  • Bytové rozvodnice - požadavky dle ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
  • Požadavky na bytové rozváděče vyplývající z NV 17/2003 Sb. (LVD) a NV 616/2006 Sb. (EMC).
  • Naplnění příslušných požadavků nařízení vlády NV 616/2006 Sb. (EMC)
    pomocí předmětových norem a ČSN EN 55011 ed. 3:2010.