Ve dnech 9. 11. a 10. 11. se zúčastnili zástupci SZÚ Jiří Malach a Pavel Vasko 50. Generálního shromáždění ESSA  (European Security Systems Association) jehož podsložkou je ECB  (European Certification Body). SZÚ se uchází u ESSA o možnost být akreditovanou laboratoří v systému ECB pro zkoušení trezorů. Součástí GA byly dva odborné kurzy, týkající se zkoušení trezorů.