Zkušebna otopných těles získala návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart GmbH. 

Po uvedení zkušebny otopných těles do provozu začaly intenzivní přípravy na audit, které spočívaly především v přeměřování několika referenčních vzorků, kde na základě výsledků měření bylo posuzováno, zda se naše zkušebna svoji metodikou měření může porovnávat s referenční laboratoří HLK Stuttgart. Během samotného auditu se následně kontroloři zaměřovali na naši odbornost a kvalitu nabízených služeb.