1. Žádost o certifikaci systému managementu  - vyplňuje klient požadující certifikaci současně s příslušným dotazníkem

2. Dotazník "B" – pro žadatele o certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016

3. Dotazník "C - svařování" - pro žadatele o certifikaci systému managementu jakosti ve svařování
podle ČSN EN ISO 3834-2

4. Dotazník  "D - BOZP“  - pro žadatele o certifikaci systému managementu  BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008

5. Informace o procesu certifikace
pro zájemce a žadatele o certifikaci systému managementu kvality

6. Prohlášení vedení COSM k nestrannosti

 

Seznam certifikovaných dodavatelů je k dispozici u zástupce vedoucího COSM.