Ing. Radka Patloková
Zástupce vedoucího COP

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

DŮLEŽITÉ - Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech ZDE

 

 

Prohlášení vedení certifikačního orgánu:

Certifikační orgán pro certifikaci osob SZÚ, s.p. chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.

Na základě své akreditace, udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC17024:2013, Vám nabízíme následující ověřování odborné způsobilosti osob pro činnosti:

01)     Svářeč (STS)

    • ČSN EN 287-1:2012 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

02)     Svářeč (STS 1)

    • ČSN EN ISO 9606-1:2014 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

03)     Svářečský operátor/svářečský seřizovač (SOS)

    • ČSN EN ISO 14732:2014 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
04) Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - zkušební komisař obsluhy (manipulačních) motorových vozíků  (ZKOMV)
 
05) Lektor-školitel BOZP (LŠBOZP)
06) Kontrolní technik provádějící technické kontroly manipulačních vozíků (KTKMV)
07) Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - instruktor obsluhy (manipulačních) motorových vozíků (IOMV)
08) Technik pro provádění kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení - revizní technik (RT)
09) Elektrotechnik elektrických zařízení (EEZ)
10) Mechanik šroubových spojů (MŠS)
11) Odpovědný technik šroubových spojů (OTŠS)

                                  

Na základě své akreditace udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dle zákona č. 179/2006 Sb., Vám nabízíme následující ověřování odborné způsobilosti osob:

1)  Ověřování odborné způsobilosti fyz. osob pro funkci Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H)

 

Kompletní nabídka školení: http://szutest.cz/kurzy-a-skoleni