ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Certifikace systému managementu kvality  v procesech svařování

PRINCIP NORMY

Norma ISO 3834-1 až 6 „Požadavky na kvalitu při svařování“ má šest částí. Definuje požadavky na kvalitu při svařování jak při výrobě, tak i na montážích. Nese prvky systémové normy i norem pro výrobkovou certifikaci.

HISTORIE

Svařování je zvláštní proces, kdy kvalita konečného svaru nemůže být prokázána závěrečnou zkouškou. Tímto vznikl základní požadavek na řízení celého výrobního procesu, během kterého se kontroluje řada pomocných parametrů s cílem zajištění požadované kvality svaru.

PŘÍNOS PRO ORGANIZACI

  • prokázání závazku plnění zákonných požadavků
  • zajištění stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu vyráběných výrobků
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování
  • optimalizace a redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování

NAŠE HODNOCENÍ

Norma je velmi konkrétní a při dodržení jejich požadavků má výrobce garantován vysoký standard svařovacího procesu.

COSM č. 3007 provádí certifikaci ČSN EN ISO 3834-2:2006 ve spojení s normou
ČSN EN ISO 9001:2009 (2016).

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007 Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. je akreditován pro certifikaci podle těchto norem.