ČSN OHSAS 18001:2008

PRINCIP NORMY

Norma OHSAS 18001 je použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001:2009, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality. Při aplikaci
ČSN OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Norma se dále zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

PŘÍNOS PRO ORGANIZACI

  • přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců
  • přináší snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • snižuje náklady spojené s pracovními úrazy na pracovišti
  • prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům
  • přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace

NAŠE HODNOCENÍ

Norma je dobrým nástrojem jak dosáhnout snížení rizika vzniku neočekávaných incidentů a natolik univerzální, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví lidské činnosti.

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007 Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. je akreditován pro certifikaci podle této normy.