aa

Ing. Lubor Slonek
ředitel inspekcí

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

Další činnosti prováděné akreditovaným inspekčním orgánem:

 • zařízení související s výše uvedenými technickými zařízeními
 • ocelové a hliníkové konstrukce
 • návrhy protokolů o stanovení vnějších vlivů a prostředí
 • technická pomoc při plnění povinností vyplývajících z  NV č. 378/2001 Sb.
 • zpracování analýzy rizik pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 12100
 • Inspekční prohlídky výtahů dle ČSN EN 81-80 a ČSN 27 4007
 • zpracování DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem) ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
 • školení osob pro potřeby certifikačního orgánu pro certifikaci osob
 • činnosti prováděné ve Slovenské republice na provozovaných zařízeních dle vydaného OPO
  (dle zákona č. 124/2006 Z.z.)