a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

dětské kočárky

Dětské kočárky jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by váš dětský kočárek měl splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.

Co se zkouší:

 • kvalita provedení konstrukce dětského kočárku
  (díry, otvory, zachycení, ostré hrany, malé části, …)
 • rozměry
 • zádržný systém
  (účinnost, pevnost)
 • pohybující se části
 • zajišťovací mechanismus
 • parkovací a brzdící zařízení
  (provedení, účinnost,…)
 • stabilita
 • neporušenost konstrukce
  (pevnost, provedení, trvanlivost)

Co se posuzuje:

 • průvodní dokumentace
  (technické popisy,….)
 • návod
 • značení
  (kompletnost, odolnost)

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • rozměry
 • zajišťovací mechanismus
 • pevnost konstrukce
 • brzdy – nedostatečná účinnost, provedení
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení

Normy:

 • ČSN EN 1888:2012 Výrobky pro péči o dítě – Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení