Ing. Mario Jankola
Vedoucí oborové skupiny
tepelná čerpadla a chladicí zařízení

 

e-mail: tel: mobil:

mario.jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 739 036 837

Ing. Jakub Dohnal
Vedoucí oborové skupiny
Stavební výrobky a zařízení
pro ústřední vytápění

e-mail: tel.: mobil:

jakub.dohnal@szutest.cz
+420 541 120 458
+420 727 902 870

 

DIN CERTCO

Ukažte svým zákazníkům na evropských i celosvětových trzích, že jsou vaše výrobky kvalitní, bezpečné, a že jsou pravidelně testovány nad rámec povinných norem. Uznávaná certifikační značka DIN-Geprüft je důkazem toho, že takto označené výrobky splňují přísné bezpečnostní a kvalitativní normy.

O DIN CERTCO

Nezávislý certifikační orgán DIN CERTCO uděluje značku kvality DIN-Geprüft (=vyzkoušeno), která je vydávána na základě zkoušky či inspekce výrobku v nezávislé akreditované zkušební laboratoři. Udělení značky DIN-Geprüft znamená soulad výrobku nebo služby se standardy a normami DIN, DIN EN nebo DIN EN ISO. Po udělení značky je výrobek nadále pravidelně kontrolován.

Aby se zabránilo zneužití této značky, musí být na výrobku vedle samotné značky umístěno také registrační číslo udělené od DIN CERTCO.

DIN CERTCO A SZÚ

Naše zkušebna otopných těles a zkušebna tepelných čerpadel byly schváleny mezi prestižní akreditované zkušební laboratoře DIN CERTCO (registrační číslo PL271). Naše protokoly o zkoušce tak lze využít pro získání této certifikační značky kvality. Označení ochrannými známkami DIN CERTCO dodá Vašemu produktu větší důvěryhodnost nejen na evropském, ale i na celosvětovém trhu.  

Konkrétně nabízíme v rámci DIN CERTCO zkoušky a inspekci těchto výrobků:

Tepelná čerpadla:

  • vzduch/voda
  • voda(země)/voda
  • přímý výpar/voda

Otopná tělesa

  • desková, článková a trubková tělesa
  • ostatní tělesa bez ventilátoru
  • otopná tělesa s ventilátory
  • podlahové konvektory samotížné nebo s ventilátory