Ing. Michal Manhalter 
ředitel zkušebních laboratoří

e-mail:

manhalter@szutest.cz

Pro větší konkurenceschopnost Vašich výrobků v německy mluvících zemích

Díky certifikaci DVGW budou vaše výrobky konkurenceschopnější při uvádění na trhy všech německy mluvících zemí. Vzhledem k tomu, že zkoušky jsou prováděny ve zkušebnách SZÚ a příslušný certifikát kvality je vystavován v certifikačním místě v Bonnu, tak se podstatně snižuje časová i finanční náročnost celého procesu.

SZÚ nabízí certifikaci DVGW nejen pro tyto výrobky:

 • sporáky a varné desky
 • grily a trouby
 • vařiče
 • hořáky
 • konvektomaty
 • kontrolní zařízení
 • průmyslové armatury
 • ohřívače vody
 • kotle
 • kotlová automatika
 • spřažené regulace
 • regulátory tlaku
 • armatury
 • hydranty