EKODESIGN tepelných zařízení

V průběhu roku 2015 začaly platit nové požadavky na tepelná zařízení pro ohřev topné a teplé vody s elektrickým ohřevem (pohonem) a dále na zařízení pro ohřev topné a teplé vody spalující plynná a kapalná paliva.

Jedná se o takzvanou sezónní účinnost, účinnost ohřevu užitkové vody a další navazující požadavky.

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení nabízí již od začátku roku 2014 provedení všech potřebných zkoušek a sumárních kalkulací k vyhodnocení úrovně sledovaných kritérií a jejich zatřídění.

 

Významné posuzované vlastnosti:

 • sezónní energetická účinnost vytápění
 • energetická účinnost ohřevu (užitkové) vody
 • akustický výkon
 • emise oxidů dusíku
 • užitný objem zásobníkových ohřívačů vody
 • statická (tepelná) ztráta zásobníků teplé vody

 

Seznam výrobků:

Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinované ohřívače

 • kotle na plynná a kapalná paliva
 • elektrokotle
 • tepelná čerpadla
 • kogenerační ohřívače

Ohřívače vody a zásobníky teplé vody

 • elektrické zásobníkové ohřívače
 • plynové zásobníkové ohřívače
 • elektrické průtokové ohřívače
 • plynové průtokové ohřívače
 • zásobníkové ohřívače s tepelným čerpadlem
 • akumulační nádrže