aa

Ing. Jan Jurczek
vedoucí odboru elektrická
zařízení + technologické celky

pracoviště Ostrava, Poděbradova 35
702 00 Moravská Ostrava

e-mail: tel: mobil:


tel./fax:

jurczek@szutest.cz
+420 541 120 350
+420 603 267 355


+420 596 114 698

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení, včetně zařízení v prostorách nebezpečných výbuchem hořlavých plynů, par
a prachů a s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin

  • související předpisy:
    NV č. 17/2003 Sb. (2006/95/ES)
    NV č. 23/2003 Sb. (94/9/ES)
  • související technické normy vztahující se k danému zařízení

Další služby:

  • Návrhy protokolů o stanovení vnějších vlivů a prostředí
  • Zpracování DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem) ve smyslu nařízení vlády
    č. 406/2004 Sb.