aa

Ing. Jan Jurczek
vedoucí odboru elektrická
zařízení + technologické celky

pracoviště Ostrava, Poděbradova 35
702 00 Moravská Ostrava

e-mail: tel: mobil:


tel./fax:

jurczek@szutest.cz
+420 541 120 350
+420 603 267 355


+420 596 114 698

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení, včetně zařízení v prostorách nebezpečných výbuchem hořlavých plynů, par
a prachů a s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin.

Související předpisy:      

  • NV 118/2016 o posuzování shody el. zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodání na tsouvisející technické normy vztahující se k danému zařízení
          

Další služby:

  • Návrhy protokolů o stanovení vnějších vlivů a prostředí
  • Zpracování DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem) ve smyslu nařízení vlády
    č. 406/2004 Sb.