Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

AKTIV – odborné setkání pracovníků v oblasti BOZP

     

Dne 1. 12. 2014 proběhlo v brněnském hotelu Santon odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP, které organizoval Strojírenský zkušební ústav. Na setkání zazněly informace týkající se legislativy v oblasti BOZP, technické normalizace, povinností zaměstnavatele, pracovních úrazů, úrazového pojištění a mnoho dalšího.
newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification