Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Implementujeme nový informační systém

     

V současné chvíli pracujeme na implementaci nového informačního systému v rámci projektu „IMPLEMENTACE KOMPLEXNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI SZÚ, S.P. S DŮRAZEM NA ŘÍZENÍ ZAKÁZEK REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006417.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a v jeho rámci dojde k pořízení a implementaci komplexního informačního systému včetně souvisejícího SW a HW, který je nutný k zajištění bezproblémového chodu pořizovaného komplexního informačního systému v SZU.

Dodavatelem informačního systému je společnost MELZER spol. s r.o., jakož to vybraný uchazeč nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení.

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification