Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Seminář - Validace sterilizace ve zdravotnictví

     

 

Dne 1. 10. 2014 proběhl v prostorech SZÚ seminář s názvem Validace sterilizace ve zdravotnictví. Akce byla pořádána ve spolupráci s BMT Medical Technology s.r.o. a Českou společností pro sterilizaci.

Semináře se zúčastnilo 40 lidí, zejména pracovníci centrálních sterilizací z nemocnic, odborní pracovníci technických oddělení nemocnic a také odborníci z řad výrobců sterilizátorů. Dále byli přítomni odborníci z řad konkurenčních certifikačních orgánů.

Akce byla zaměřena na sdělení praktických zkušeností při provádění validace procesů sterilizace a zejména náležitostí protokolů o validaci, které si většina nemocnic nechává dělat externě. Dále byly prezentovány postupy, jak si validaci může provést oddělení sterilizace samo. Pro velký úspěch akce připravujeme její pokračování.