Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Smutná zpráva

     

S politováním oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý spolupracovník, vážený zkušebnický odborník a vždy dobře naladěný kolega Ing. Jaroslav Rajlich.