Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZÚ členem OHK v Jablonci nad Nisou

     

SZÚ členem OHK v Jablonci nad Nisou

SZÚ se prostřednictvím své pobočky stal členem
Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.