Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Strojírenský zkušební ústav s.p. řádným členem EHPA

     

Od kroku 2012 je SZÚ, s.p. jediným test centrem v České republice, které je uznáváno v rámci značky European Quality Label for Heat Pumps.
Dne 14. 5. 2013 se konala v Bruselu valná hromada Evropské asociace pro tepelná čerpadla (EHPA) na které byl Strojírenský zkušební ústav, s.p. přijat za jejího řádného člena.

EHPA logo

Akce se zúčastnil za SZÚ, s.p. ing. Jiří Rozsíval. Hlavními projednávanými tématy byly kromě zhodnocení činnosti EHPA za rok 2012 legislativní a technické otázky související s evropskou značkou jakosti EHPA a problematika obnovitelných zdrojů energie ve vztahu k vládním institucím.

 

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification