Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

Věra Compelová

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?

Absolvovala jsem Ekonomickou fakultu ČZU Praha, Hospodářská politika a správa (studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj).

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZU působím od března 2016.

Jak ses dostala do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijala nabídku práce?
Po rodičovské dovolené jsem cítila, že je nejvyšší čas opustit oblast pojišťovnictví, které jsem se věnovala 20 let a téměř na přelomu pracovní kariéry se rozhlédnout jiným směrem. Těsně před nástupem k původnímu zaměstnavateli jsem se dozvěděla od známých mých známých o výběrovém řízení na pozici vedoucí ekonomického a provozního úseku v odštěpném závodě SZU Jablonec. Po té co jsem se setkala s vedením této firmy a seznámila jsem se s pracovní pozicí, mě tato nabídka ucelené komplexní práce zaujala natolik, že účast ve výběrovém řízení mi byla přímo výzvou.

Čím jsi doposud v SZÚ prošla?
Ve zkušební době jsem působila v SZU jako referent ekonomického a provozního úseku a po té jsem převzala vedení ekonomického a provozního úseku v odštěpném závodě Jablonec nad Nisou. .

Co vše je tvojí pracovní náplní?
V současné době zaujímám pozici vedoucí ekonomických a provozních služeb v odštěpném závodě Jablonec. Již z názvu vyplývá jaké úseky služeb mám na starosti. Vedu u nás účtárnu, administrativní služby, IT služby, zastupuji i personalistiku, investiční služby, provozní služby spojené nejenom se správou areálu, mám na starosti plánování a i když času moc nezbývá, pouštím se i do dotačních projektů aj. činností. Velice ráda bych svoji prací přispěla k trvalému udržitelnému rozvoji SZU, to je pro mě důležité a motivující. Má práce je velice různorodá a to mě na ní baví. Pracuji ve firmě s tradicí a většina zaměstnanců je s touto firmou spojená velký kus svého života, je s ní ztotožněná a to si cením.


"Má práce je velice různorodá a to mě na ní baví."

newsletter

Subscribe to our newsletter

News from the world of testing, inspection and certification