Ing. Petr Smolinský  
Vedoucí oborové skupiny
lokálních topidel na tuhá paliva

e-mail: tel.: mobil:

smolinsky@szutest.cz 
+420 541 120 414
+420 725 579 192


flamme verte

Strojírenský zkušební ústav je jednou ze 13 uznaných laboratoří programu Flamme Verte. V jeho rámci jsou testována lokální topidla spalující dřevo a dřevěné pelety. Pro výrobce, kteří chtějí uvést své výrobky na francouzský trh znamená certifikační značka Flamme Verte významnou výhodu.

Pokud výrobek splní technická kritéria, je označen certifikační značkou garantující kvalitu. Značka se uděluje ve třech úrovních: 5*, 6* nebo 7*. Na pořízení takto certifikovaných výrobků je následně možné čerpat dotace. Její výše pak závisí na úrovni udělené značky.

V případě zájmu o získání této certifikační značky se zákazník obrací přímo Flamme Verte a následně si vybírá, ve které registrované laboratoři bude zkouška provedena.

Testované výrobky:

  • Krbová kamna / vložky
  • Akumulační kamna
  • Peletová kamna

O FLAMME VERTE

Program štítkování Flamme Verte byl spuštěn ve Francii v roce 2000 s podporou Francouzské agentury pro životní prostředí ADEME (French environment and energy management agency). Posláním programu Falmme Verte je zlepšovat kvalitu ovzduší a podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně se zaměřuje na dřevo jako na palivo pro tepelná zařízení, která jsou efektivní a splňují technologické normy a emisní standardy.  Za posledních 10 let se zvýšila produkce energie o 30 % a přesto se podařilo snížit koncentraci spalin oxidu uhelnatého v ovzduší z 1 % na 0,15 %, a to i díky programům, jako je Flamme Verte.  

SZÚ A FLAMME VERTE

Strojírenský zkušební ústav je součástí Flamme Verte od 31. 5. 2017. Zařazení mezi registrované zkušebny předcházely vstupní testy. Svou odbornost a příslušnost do programu SZÚ potvrzuje na pravidelných mezilaboratorních porovnáních.

Pro více informací o certifikaci Flamme Verte se můžete obrátit na naše odborníky.