a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

GRILY NA PEVNÁ PALIVA

  • stacionární i přenosné
  • grily na rožnění selat
  • apod.

 

Nabízíme zkoušky v plném rozsahu evropské technické normy:

ČSN EN 1860-1 - Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Splněním této normy lze prokázat obecnou bezpečnost výrobku dle zákona 102/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

Na základě zkoušek lze vystavit certifikát o shodě s normou, který může být použit např. k marketingovým účelům.

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

  • konstrukce výrobku (rožňová plocha, spalovací prostor, rožňový bodec, popelník, úchyty, atd.)
  • stabilita
  • tepelná zkouška
  • hořlavost
  • dokumentace a značení
  • atd.

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

  • Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku