a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

Horolezecká výzbroj 

Horolezecká výzbroj  je velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost a odolnost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vycházejí z příslušných norem, by vaše horolezecká výzbroj měla splňovat. V tomto případě je povinná certifikace dle NV č. 21/2003 Sb. (směrnice 89/686/EHS). Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

Patří sem: 

 • Pomocné šňůry - ČSN EN 564
 • Popruhy -  ČSN EN 565)
 • Smyčky - ČSN EN 566
 • Lanové svěry  - ČSN EN 567
 • Kotevní prostředky do ledu  - ČSN EN 568
 • Skalní skoby  - ČSN EN 569
 • Dynamická a statická lana  - ČSN EN 892, ČSN EN 1891
 • Stoupací železa  - ČSN EN 893
 • Tlumiče nárazu  - ČSN EN 958
 • Zavrtávané skoby - ČSN EN 959
 • Vklíněnce - ČSN EN 12270
 • Karabiny - ČSN EN 12275
 • Mechanické vklíněnce - ČSN EN 12276
 • Navazovací úvazky - ČSN EN 12277
 • Kladky - ČSN EN 12278
 • Nářadí do ledu (cepíny) ČSN EN 13089
 • Brzdící prostředky  ČSN EN 15151 

Co se zkouší:

 • kvalita provedení konstrukce horolezecké výzbroje
 • rozměry
 • statická pevnost
 • dynamická pevnost
 • chemická odolnost

 

Co se posuzuje:

 • průvodní dokumentace
  (výkresy, materiálové listy, výrobní postupy, ...)
 • návod
 • značení
  (kompletnost, odolnost)

 

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • nedostatečná pevnost
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat