Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Petr Lindovský

vedoucí oborové skupiny
mechanických a tlakových zařízení 
Brno


lindovsky@szutest.cz
+420 541 120 815
+420 606 693 986