Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Jaromír Čermák, Ph.D.

vedoucí oborové skupiny
mechanických a tlakových zařízení 
Brno


cermak@szutest.cz
+420 541 120 824
+420 602 193 733