Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Josef Bartl

vedoucí odboru jaderných zařízení


bartl@szutest.cz
+420 541 120 360
+420 724 057 861